Oldal kiválasztása

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Érvényes: 2022.02.01-től visszavonásig

 

Név: Szakács Beáta e.v.

Adószám: 58127513-1-34

Székhely: 8648 Balatonkeresztúr, Vasút utca 28.

Email cím: info@onlineboltom.hu

Bankszla sz.: Raiffeisen Bank 12029004-01630824-00100003

mint vállalkozó – továbbiakban Vállalkozó.

  1. A szerződés tárgya (project)

Megrendelő megrendeli Vállalkozótól, a Megrendelőt, és tevékenységét/termékeit bemutató weboldal elkészítését, Vállalkozó ajánlata alapján. Vállalkozó a megrendelést elfogadja.

  1. Átadás, határidő

Vállalkozó a design kialakítása során egy változat készítésére köteles.  A teljes átadás csak akkor teljesül, amikor Megrendelő kifizette Vállalkozónak a teljes vállalkozói díjat. Ezt követően Vállalkozó köteles átadni a felhasználó név-jelszó adatokat.

A munka befejezésének várható határideje: max. 3 naptári nap

  1. Pénzügyi teljesítések

Megrendelő az 1. pontban leírt project ellenértékét, 44.680,- Ft-ot, annak elfogadásakor egyenlíti ki. Kiegyenlítés után Vállalkozó számlát állít ki, a project befejezése után reklamációt nem fogad el. További segítség nyújtás kölcsönös megegyezés tárgyát képezheti.

  1. Szerzői jog, felelősségvállalás

Vállalkozó nem vállal felelősséget a weboldal biztonságáért, a weboldal kötelező tartalmi elemek törvényi előírásainak betartásáért.

Vállalkozó az elkészült weboldalt nem szerepeltetheti referenciaként marketing anyagjaiban.

  1. A szerződés hatálya, megszűnése

Jelen szerződés az ÁSZF elfogadása napján lép hatályba.

A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben Megrendelő nem fogadja el a projectet, elektronikus úton, írásban nyilatkozik arról, hogy eláll a megrendeléstől.

  1. Egyéb rendelkezések

a, Jelen szerződés elfogadói kijelentik és szavatolnak azért, hogy a Felek képviseletére és cégjegyzésére minden korlátozástól mentesen jogosultak. Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy jelen szerződés elfogadására, megkötésére jogosultak, és az semmilyen személyükben rejlő vagy egyéb akadályba nem ütközik.

b, A jelen szerződés elektronikus úton, online köttetett, kölcsönös elfogadás alapján.

c, A Felek jelen szerződéssel kapcsolatos, azokból származó bármely jogvitára perértéktől és más hatásköri szabályoktól függően kikötik a Kaposvári Városi Bíróság illetékességét.

A jelen szerződés aláírásával a Felek között folytatott levelezések, tárgyalások és korábbi megállapodások hatályukat vesztik és helyükbe a jelen szerződés, illetve annak rendelkezései lépnek.

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerződést Megrendelő átolvasta és értelmezte, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag elfogadta.