Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF )

Érvényes: 2022.07.01. 07.31.

Név: Szakács Beáta e.v.
Adószám: 58127513-1-34
Székhely: 8648 Balatonkeresztúr, Vasút utca 28.
Email cím: info@onlineboltom.hu
Bankszla sz.: Raiffeisen Bank 12029004-01630824-00100003

mint vállalkozó – továbbiakban Vállalkozó.

1. A szerződés tárgya (project), díjazása

Megrendelő megrendeli Vállalkozótól 1 db weboldal, valamint 1 db logó elkészítését. Vállalkozó a megrendelést elfogadja. A teljes project vállalkozói díja: 83 900 Ft. (alanyi adómentes adózás)

2. Átadás, határidő

Vállalkozó a webdesign kialakítása során egy változat készítésére köteles.  A logó design 2 változatban készül, ingyenes módosítás 3-szor lehetséges. A teljes átadás csak akkor teljesül, amikor Megrendelő kifizette Vállalkozónak a teljes vállalkozói díjat. Ezt követően Vállalkozó köteles átadni a felhasználó név-jelszó adatokat és a logót vektoros formátumban.

A munka befejezésének várható határideje: max. 10 naptári nap

3. Pénzügyi teljesítések

Megrendelő az 1. pontban leírt project ellenértékét, alábbiak szerint egyenlíti ki:

– 20.000 Ft előleg a munka megkezdésekor

– a fennmaradó rész kifizetése a project elfogadásakor

Vállalkozó a project befejezése után reklamációt nem fogad el. További segítségnyújtás kölcsönös megegyezés tárgyát képezheti.

4. Szerzői jog, felelősségvállalás

Vállalkozó nem vállal felelősséget a weboldal biztonságáért, sikerességéért, a weboldal kötelező tartalmi elemek törvényi előírásainak betartásáért.
Vállalkozó az elkészült weboldalt szerepeltetheti referenciaként marketing anyagjaiban.

5. A szerződés hatálya, megszűnése

Jelen szerződés az ÁSZF elfogadása napján lép hatályba.
A szerződés azonnali hatállyal megszűnik, amennyiben Megrendelő nem fogadja el a projectet, elektronikus úton, írásban nyilatkozik arról, hogy eláll a megrendeléstől.

6. Egyéb rendelkezések

a, Felek kijelentik és szavatolnak azért, hogy jelen szerződés elfogadására, megkötésére jogosultak, és az semmilyen személyükben rejlő vagy egyéb akadályba nem ütközik.

b, A jelen szerződés elektronikus úton, online köttetett, kölcsönös elfogadás alapján.

c, A Felek jelen szerződéssel kapcsolatos, azokból származó bármely jogvitára perértéktől és más hatásköri szabályoktól függően kikötik a Kaposvári Városi Bíróság illetékességét.
A jelen szerződés aláírásával a Felek között folytatott levelezések, tárgyalások és korábbi megállapodások hatályukat vesztik és helyükbe a jelen szerződés, illetve annak rendelkezései lépnek.

A jelen szerződésben nem rendezett kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvének idevonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Jelen szerződést Megrendelő átolvasta és értelmezte, mint akaratával mindenben megegyezőt, jóváhagyólag elfogadta.